3η ανοικτή εκδήλωση: Youth Employment -Entrepreneurship and the role of co-working spaces»

3η ανοικτή εκδήλωση: Youth Employment -Entrepreneurship and the role of co-working spaces»

3η ανοικτή εκδήλωση: Youth Employment -Entrepreneurship and the role of co-working spaces» Save the date: 23/05/2023 Βlue Lab: Ακτή Μιαούλη 23, Πειραιάς Στόχος της 3ης ανοικτής εκδήλωσης του έργου YOUTHShare είναι να: ) ενημερώσει το κοινό για τα νέα καινοτόμα ψηφιακά...
3η ανοικτή εκδήλωση: Youth Employment -Entrepreneurship and the role of co-working spaces»

Νέο τεύχος Region Funds Online Magazine

Διαβάστε το νέο τεύχος του Region Funds Online Magazine: https://issuu.com/youthemploymentmagazine/docs/regional_funds_online_magazine_-_36?fbclid=IwAR3wsBLCxWkX38Zr-dSN3tPh6_HoHHIQTdAh34TA2UKCLW5Mrjn54Q1VqN4