Προφίλ

Το ΔΑΚΜ είναι μία Μη Κερδοσκοπική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, πρωτίστως προς ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οι οποίες υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

Από το 2011 δραστηριοποιείται στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής, με σκοπό την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτή αφορά την προσφορά είτε τη ζήτηση εργασίας: επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, mentoring εργοδοτών, συμβουλευτική νέων επιχειρηματιών και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, με πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων υποστήριξης ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτίστως από το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ μεταξύ των απασχολουμένων υπάρχουν κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, καθώς και απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής και Προγραμματισμού .

Το ΔΑΚΜ συνεργάζεται με δεκάδες συμβούλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ερευνητές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Επιδιώκει να διευρύνει τη συνεργασία του με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα, Κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Δίκτυό μας είναι περήφανο για τη συμβολή του στη σύζευξη υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και νέων τεχνολογιών. Ενδεικτικά, αναφέρεται το ψηφιακό σύστημα ψυχομετρικών εργαλείων συμβουλευτικής, με το οποίο διευκολύνεται η αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση των επαγγελματικών ενδιαφερόντων, προσωπικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων των συμβουλευόμενων. Τα ψηφιακά μας ψυχομετρικά μέσα, έχουν αξιοποιηθεί στο πλαίσιο μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων, όπως η Πράξη «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ», που υλοποιήθηκε από τη σύμπραξη ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.