8 Μαΐου, 2023

ΕΟΠΠΕΠ: Προσανατολίσου στον δρόμο της σταδιοδρομίας
Προσανατολίσου στον δρόμο της σταδιοδρομίας
Σχεδίασε το κάθε βήμα σου

Προηγήσου στη σελίδα  της Εθνικής Πύλης Δια Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας: https://e-stadiodromia.eoppep.gr/?fbclid=IwAR2DHBcjZweYJE2Lr7R0k-hLh0GjIX45k701DZU5UWwhpB0zqTOKcTbW3KQ