Ιστορικό
Το ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ιδρύθηκε το 2011 ως Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες πρωτίστως σε ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οι οποίες υφίστανται αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της, βρίσκεται η συμβουλευτική για την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, είτε αυτή αφορά στην πλευρά της προσφοράς, είτε της ζήτησης εργασίας: επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, mentoring εργοδοτών, συμβουλευτική νέων επιχειρηματιών & κοινωνικής επιχειρηματικότητας κ.α.

Επίσης δραστηριοποιείται στο χώρο των υπηρεσιών κοινωνικής, ψυχολογικής μέριμνας, προστασίας και φροντίδας προς τις ευάλωτες ομάδες, με στόχο την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσής τους.

Επίσης, το ΔΙΚΤΥΟ δίνει έμφαση στη σύζευξη υπηρεσιών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και νέων τεχνολογιών.

Ενδεικτικά, αναφέρεται το ψηφιακό σύστημα ψυχομετρικών εργαλείων που έχει αξιοποιηθεί από την οργάνωση στο πλαίσιο έργων τύπου ΤΟΠΣΑ-ΤΟΠΕΚΟ.