12 Ιουνίου, 2023

Ενημέρωση εκπαιδευομένων για το Τraining του ΥOUTHShare 2.0.
Πέμπτη 15/06 και ώρα 17:30:
Ενημέρωση εκπαιδευομένων για το Τraining του ΥOUTHShare 2.0.
Προφίλ εκπαιδευμένων: 22 έως 29 ετών
🔗Σύνδεσμός Συνάντησης: https://us02web.zoom.us/…/tZElduGuqT4vHNGkOeF2qGbmp6nBF…
💻Διάρκεια Εκπαίδευσης: 19/06-5/07/2023 (2.5 ώρες ημερησίως μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ)
❗Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (3.5 ECTS)❗
Λίγες θέσεις ακόμα❗❗
Δήλωση συμμετοχής εδώ: https://docs.google.com/…/1MdFOtaMUkx57i…/viewform…