Συνεργάτες

Το ΔΙΚΤΥΟ συνεργάζεται με δεκάδες συμβούλους ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, ερευνητές, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Επιπλέον, επιδιώκει να διευρύνει τη συνεργασία του με Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού.