Ανθρώπινο Δυναμικό

Το προσωπικό του ΔΙΚΤΥΟΥ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην περιοχή της συμβουλευτικής, ενώ υπάρχει σταθερός προσανατολισμός από την πλευρά των Διαχειριστών, προς την κατεύθυνση της συνεχούς εκπαίδευσης των απασχολούμενων. Το σύνολο του προσωπικού διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πρωτίστως από το χώρο των Κοινωνικών Επιστημών, ενώ μεταξύ των απασχολουμένων υπάρχουν κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων, καθώς και απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής και Προγραμματισμού.