9 Μαΐου, 2019

Έργο “ A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs – YOUTHShare ”

Από τον Νοέμβριο του 2018 έως και τον Απρίλιο του 2022, τo ΔΑΚΜ συμμετέχει ως εταίρος στο διακρατικό πρόγραμμα «A place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs” (YOUTHShare που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την Νεανική Απασχόληση.  Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συμμετέχουν συνολικά 12 εταίροι από 4 χώρες της Μεσογείου και τη Νορβηγία με κύριο στόχο την στήριξη των ΝΕΕΤs (νέων γυναικών και μεταναστών Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης) μέσω της ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία διαμοιρασμού.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο επισκεφτείτε :

ΕΡΓΟΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ-ΕΤΑΙΡΟΙΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
A Place for Youth in Mediterranean EEA Social and Sharing Economy for NEETs

YOUTHSHARE

– Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Συντονιστής Εταίρος, Ελλάδα

-Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Κύπρου

– Catholic University of Murcia, Ισπανία

-Sistema Turismo, Ιταλία

– Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας, Ελλάδα

-Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology, Κύπρος

-GAL La Cittadella del Sapere, Ιταλία

-Educational Association for Integration and Equality, Ισπανία

-Δίκτυο Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κεντρικής Μακεδονίας, Ελλάδα

-Υπηρεσία Συνεταιρισμών, Κύπρος

-Territorial Association Communita Montana Alto Bassento, Ιταλία

-Fafo, Institute for Labour and Social Research, Νορβηγία

Διοίκηση έργουΤεχνική και Οικονομική Διαχείριση των δράσεων του έργου
ΔημοσιότηταΔιοργάνωση της 1ης εκδήλωσης  ευαισθητοποίησης των ενδιαφερομένων μερών στους τομείς εστίασης του έργου

Συμμετοχή στην παραγωγή ενημερωτικού φιλμ για τις δράσεις του έργου

Δημιουργία και Λειτουργία Διακρατικού Κέντρου ΑπασχολησιμότηταςΣτελέχωση του Κέντρου στην Ελλάδα και δικτύωση των νέων με τις επιχειρήσεις και άλλους τοπικούς φορείς
Δημιουργία εργαλειοθηκών και ηλεκτρονικών εφαρμογών κατάρτισης και συμβουλευτικήςΣυμμετοχή στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών εργαλείων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης

Προσαρμογή  των δημιουργουμένων εκπαιδευτικών εργαλείων  στις διεθνείς αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων

Πιλοτική Εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης

Εκπαίδευση, Μαθητεία και προγράμματα κινητικότηταςΠαρακολούθηση / Διασφάλιση της Ποιότητας της Μαθητείας

Παρακολούθηση / Διασφάλιση της Ποιότητας των προγραμμάτων κινητικότητας των ωφελούμενων

Ανάδειξη καλών πρακτικών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων από NEETs στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας διαμοιρασμούΑξιολόγηση της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής μάθησης και της βιωσιμότητάς της

Παροχή υπηρεσιών mentoring στις νέο-ιδρυθείσες κοινωνικές επιχειρήσεις και τις start-up που θα δημιουργηθούν μέσω του έργου.

Δημιουργία έκθεσης Καλών Πρακτικών

 

Α) την ιστοσελίδα του έργου http://www.youthshare-project.org/

Β) τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης του έργου : https://www.facebook.com/youthshareproject

ή

Γ) Εγγραφείτε για να σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά τα ενημερωτικά δελτία του έργου στο http://www.youthshare-project.org/#contact