20 Δεκεμβρίου, 2019

Αγγελία Εργασίας ΚΑΜ

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Θέση Εργασίας

Περιγραφή Θέσης :Υπεύθυνος Διασύνδεσης Επιχειρήσεων και Νέων Εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΝΕΕΤs)

Υποβολή Αιτήσεων : 19 Δεκεμβρίου 2019 – 19 Ιανουαρίου 2020

 

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας (ΔΑΚΜ)» καλεί υποψήφιες/ους να προβούν στην υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση:

Θέσης υπεύθυνου/ης (KeyAccountManagerΔιασύνδεσης Επιχειρήσεων και Νέων εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΝΕΕΤs).

Το ΓραφείοΔιασύνδεσης Επιχειρήσεων και Νέων εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΝΕΕΤs) θα λειτουργεί στην έδρα του ΔΑΚΜ στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «A place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs (YOUTHShare)».Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει να αναπτύξει νέες καινοτόμες λύσεις για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των Νέων ΕκτόςΕργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία διαμοιρασμού.Το Γραφείο Διασύνδεσης Επιχειρήσεων και Νέων εκτός Εργασίας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΝΕΕΤs) του ΔΑΚΜ θα αποτελεί παράρτημα του Γραφείου Διασύνδεσης Επιχειρήσεων του έργου στην Ελλάδα, θα συνεργάζεται με τα αντίστοιχα γραφεία των άλλων εταίρων του έργου και θα στοχεύσει μέσω πολλαπλών δράσεων να συνδέσει την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας στους εν λόγω τομείς. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία, μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για τη Νεανική Απασχόληση.

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ζητούν πληροφορίες ή να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό τους σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά στα αγγλικά,στο email:[email protected]  ή [email protected]από 19/12/2019 έως 19/01/2020.

 

Πληροφορίες: Μαραβά Νεκταρία (τηλ. 6970149858| Ώρες επικοινωνίας : 12.00-17.00).

Βρείτε την αναλυτική πρόσκληση ενδιαφέροντος εδώ

Βρείτε την αίτηση υποψηφιότητας εδώ