14 Μαΐου, 2020

Το φαινόμενο των Νέων Εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης και Κατάρτισης

Ποιοι είναι οι νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης

(NEETs) και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν;

Ποια είναι η κατάσταση του φαινομένου των NEETs στις περιοχές του

Μεσογειακού Νότου ;

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της ανεργίας στους νέους των χωρών της Νότιας Μεσογείου;

Τι αφορά το έργο YOUTHShare project και πώς στηρίζει τους ΕΕΑΚ (NEETs) ?

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στα :

www.youthshare-project.org

www.youthshare-project.org/greek-branch/

www.youthshare-project.org/cypriot-branch/

www.youthshare-project.org/italian-branch/

www.youthshare-project.org/spanish-branch/

LinkedIn https://bit.ly/3bnuJQp

ResearchGate https://bit.ly/3fGW1Vd

YouTube https://bit.ly/35RSKxI