9 Μαρτίου, 2022

Σειρά σεμιναρίων για θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που διοργανώνει το ΔΑΚΜ στο πλαίσιο του έργου YOUTHShare

Στις 9 Μαρτίου 2022 ξεκινά μια σειρά σεμιναρίων για θέματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας που διοργανώνει το ΔΑΚΜ στο πλαίσιο του έργου YOUTHShare !

Οι μέντορες του έργου μιλούν, παρουσιάζουν και συζητούν για κρίσιμα θέματα που αφορούν την κοινωνική επιχειρηματικότητα:

  • Ποιοι είναι οι θεσμικοί περιορισμοί στην ανάπτυξη μιας κοινωνικής επιχείρησης;
  • Πώς δημιουργούμε ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο;
  • Ποιες είναι οι λογιστικές και οι φορολογικές υποχρεώσεις μιας κοινωνικής επιχείρησης;
  • Ποια είναι η σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την κοινωνική επιχείρηση;

Οι ωφελούμενοι του έργου #YOUTHShare αλλά και όποιος ενδιαφέρεται για την κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να τα παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM!