30 Μαρτίου, 2016

Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού – ‘DemoCU’

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συμμετοχικής Μεθοδολογίας και e-Πλατφόρμας για τη Xάραξη Ολοκληρωμένης Πολιτιστικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο – Πιλοτική Εφαρμογή στο Δήμο Κορυδαλλού – ‘DemoCU’

Ολοκληρώθηκαν τα βιωματικά εργαστήρια του έργου, με την ενθουσιώδη συμμετοχή ατόμων των ομάδων στόχου. Παράλληλα, αναπτύσσεται η πλατφόρμα συμμετοχικής δημοκρατίας, με την ανάρτηση προσχεδίου αξιοποίησης πολιτιστικών πόρων του Δήμου Κορυδαλλού.