11 Φεβρουαρίου, 2023

Παρουσία του Διακρατικού Κέντρου Απασχόλησης του YOUTHShare στo Replication Event στο πλαίσιο του έργου European INCrowd

Παρουσία του Διακρατικού Κέντρου Απασχόλησης του YOUTHShare στo Replication Event στο πλαίσιο του έργου European INCrowd στις 8 Φεβρουαρίου 2023