31 Μαρτίου, 2023

Νέο Τευχος στο Youth Employment Magazine
Διαβάστε τα τελευταία άρθρα από το Youth Employment Magazine για την σχέση μεταξύ Ψυχικής Υγείας και Απασχόλησής.
Ακόμα καταγράφεται και ο αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 στη ψυχική υγεία των νεων.