Τελευταία προηγούμενη Εκδηλώσεις

STUDY VISIT

DAKM welcomes the representatives of CSO’s and Local Authorities of 10 EU countries in this multiple 3-days social event consisted of: Study Visits   On October 7 Network for Employment & Social Care (DAKM) organizes a study visit to Academy of Plato & the Digital Museum – an interactive navigation in the “World of Ideas” […]

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ΔΑΚΜ καλωσορίζει τους αντιπροσώπους ΜΚΟ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 10 χωρών της ΕΕ, σε αυτό το τριήμερο εκδηλώσεων με θέμα το προσφυγικό και την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται: Επισκέψεις εργασίας   Στις 7 Οκτωβρίου το Δίκτυο Απασχόλησης & Κοινωνικής Μέριμνας (ΔΑΚΜ) οργανώνει επίσκεψη εργασίας στην Ακαδημία Πλάτωνος και στο Ψηφιακό Μουσείο, όπου […]

WORKSHOP

DAKM welcomes the representatives of CSO’s and Local Authorities of 10 EU countries in this multiple 3-days social event consisted of: Workshop   On October 7 Network for Employment & Social Care (DAKM) organizes a workshop on combating Xenophobia and Racism. Agenda (download here)   Note: The registration for this event is now closed.