5 Οκτωβρίου, 2020

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Απασχόληση ανθεκτικότητα και εναλλακτικές οικονομικές πρακτικές στο Μεσογειακό Νότο της ΕΕ»

Η πρώτη εισαγωγική συνάντηση του επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιείται σήμερα στις 18:00.