7 Δεκεμβρίου, 2018

Eναρκτήρια συνάντηση της 27ης Νοεμβρίου 2018

Ένα νέο πρόγραμμα ξεκινά…! Η εναρκτήρια συνάντηση της 27ης Νοεμβρίου 2018  σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου προγράμματος με τον τίτλο « Α Place for Youth in Mediterranean EEA: Social and Sharing Economy for NEETs-  YOUTHShare» που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και τη Νορβηγία,  για την Νεανική Απασχόληση. Συντονιστής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμμετέχουν  συνολικά 12 εταίροι από 4 χώρες της Μεσογείου και τη Νορβηγία με κύριο στόχο την στήριξη των ΝΕΕΤς (νέων γυναικών και μεταναστών εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης) μέσω της ενίσχυσης της απασχολησιμότητάς τους στην κοινωνική οικονομία και την οικονομία διαμοιρασμού.

Οι εταίροι του προγράμματος, ανάμεσα τους και στέλεχη του ΔΑΚΜ συναντηθήκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο ιστορικό κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών,  για να γνωριστούν, να παρουσιάσουν το φορέα τους, να οργανώσουν, να σχεδιάσουν και να συζητήσουν  την πορεία του έργου .

 

 

The YOUTHShare project is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment