29 Μαρτίου, 2023

Το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ανακοινώνει την υλοποίηση Εξ Αποστάσεως Ομαδικών Εργαστηρίων Συμβουλευτικής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και διά ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων»

Το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ ανακοινώνει την υλοποίηση Εξ Αποστάσεως Ομαδικών Εργαστηρίων Συμβουλευτικής της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και διά ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων».

📍 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επαγγελματικής Προσαρμοστικότητας (30/3/2023, 17.00-19.00)
📍 Τεχνικές Πλοήγησης στην Αγορά Εργασίας: Συνέντευξη επιλογής (31/3/2023, 17.00-19.00)
📍 Διαμορφώνοντας Επαγγελματικό Προφίλ στο LinkedIn (6/4/2023, 17.00-19.00)
📍 Δικτύωση και δίκτυα σταδιοδρομίας κατά την αναζήτηση εργασίας (7/4/2023, 17.00-19.00)

Τα ομαδικά εργαστήρια απευθύνονται σε εργαζόμενους και ανέργους της Περιφέρειας Αττικής και θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης (Zoom).

https://lnkd.in/di4vgntg


#careercounseling #careercoaching #linkedintips #linkedintraining #networking